About This Course

Modul latihan Anti-Rasuah dan Korapsi ini direka khas untuk membantu organisasi memahami kepentingan mematuhi Akta SPRM (Pindaan) 2018 dan memastikan mereka mempunyai polisi anti-rasuah yang lengkap berlandaskan 5 prinsip panduan (TRUST) yang dinyatakan dalam Garis Panduan Tatacara Mencukupi.

Course Overview

 • Definisi korapsi
 • Perundangan tambahan yang berkaitan untuk menangani rasuah di Malaysia
 • Kesan rasuah dan korapsi
 • Mengapa orang melakukan perbuatan rasuah?
 • Contoh pelbagai bentuk korapsi

 • Perkembangan utama Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009
 • Maksud suapan
 • Empat (4) kesalahan utama di bawah Akta SPRM 2009

 • Pengenalan kepada Akta SPRM (Pindaan) 2018
 • Tinjauan umum mengenai Peruntukan Liabiliti Korporat (Seksyen 17A)
 • Kajian kes

 • Pelaksanaan Langkah Kawalan
  • Pelaksanaan langkah kawalan
  • Persoalan yang perlu dijawab
  • Pelaksanaan langkah kawalan - Pembayaran dan komisen kepada pihak ketiga
  • Dasar dan prosedur anti-rasuah berasaskan risiko
  • Pelaksanaan langkah kawalan – Rakan niaga
  • Pelaksanaan langkah kawalan - Tanggungjawab Sosial Korporat ("CSR")
  • Apa yang harus diberi perhatian dalam polisi?
  • Garis panduan perbelanjaan hospitaliti
  • Garis panduan untuk perbelanjaan hospitaliti – Proses
 • Pemantauan, Penilaian dan Penguatkuasaan Secara Sistematik
 • Latihan dan Komunikasi

 • Kajian Kes
 • Bilakah Tatacara yang Mencukupi adalah mencukupi?

1 hrs 0 mins

EN / BM

Organisation Wide

Certificate of Completion

Online Training and Assessment

100% Online

RM150.00