About This Course

Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan pembiayaan proliferasi. Mitos dan tanggapan salah mengenai kegiatan haram ini akan dibongkarkan dengan meneroka kaedah dan teknik yang berbeza yang digunakan oleh penjenayah. Penekanan juga diberikan kepada tindak balas global dan domestik dalam memerangi penjenayah dan kegiatan ini. Selain itu, anda akan dipertingkatkan pengetahuan mengenai pelbagai kesan sosial dan ekonomi daripada kegiatan jenayah ini.

Course Overview

 • Pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan
 • Membongkar mitos

 • Apa itu pengubahan wang haram?
 • Mengapa pengubah wang haram melakukannya?
 • Pemikiran pengubah wang haram
 • Peringkat pengubahan wang haram
 • Bagaimana pengubahan wang haram melakukannya?
 • Pemeriksaan pengetahuan
 • Liabiliti pesalah pengubahan wang haram
 • Kajian kes

 • Apa itu pembiayaan keganasan?
 • Bagaimana pembiayaan pengganas beroperasi?
 • Pemeriksaan pengetahuan
 • Tanggungjawab bagi pembiaya pengganas
 • Kajian kes

 • Pembiayaan proliferasi
 • Apa itu pembiayaan proliferasi?
 • Bagaimana pembiaya proliferasi melakukannya?
 • Liabiliti bagi pembiaya proliferasi

 • Potensi amaran pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan

 • Kos sebenar pengubahan wang haram
 • Kesan dan akibatnya
 • Kajian kes

 • Badan-badan antarabangsa
 • Jawatankuasa Penyelarasan Malaysia Nasional (NCC)
 • Tindak balas domestik
 • Landskap peraturan domestik

1 hrs 0 mins

EN / BM

Organisation Wide

Certificate of Completion

Online Training and Assessment

100% Online

RM150.00