About This Course

Modul ini akan menerangkan tentang pemahaman asas mengenai prinsip privasi data untuk diaplikasikan dalam mengendalikan maklumat peribadi yang telah diamanahkan kepada kita oleh pelanggan, pekerja, dan individu yang berurusan dalam perniagaan harian. Pemahaman ini akan membantu anda sebagai pemilik proses untuk mengaplikasikan amalan baik dan langkah-langkah memelihara maklumat yang syarikat anda telah tetapkan, atau mengenal pasti bahagian yang memerlukan langkah-langkah tersebut. Ini memastikan syarikat anda akan mematuhi peraturan perlindungan maklumat peribadi.

Course Overview

 • Data peribadi di tempat kerja anda dan privasi data dalam kehidupan seharian
 • Permulaan Kitaran Hidup Data – Pengumpulan

 • Apa itu data peribadi?
 • Apa itu data peribadi sensitif?

 • Apakah pendedahan risiko sekiranya gagal melindungi data peribadi?
 • Statistik pencerobohan data
 • Akibat yang perlu ditanggung kerana gagal melindungi data peribadi
 • Kos pencerobohan data

 • Pengguna Data dan Pemproses Data
 • Siapakah Subjek Data?

 • 7 Prinsip Privasi Data dalam PDPA

 • Apa yang dimaksudkan dengan pemprosesan data peribadi?
 • Pertimbangan privasi dalam kitaran hidup maklumat

 • Notis privasi – Tujuan spesifik
 • Sumber data peribadi
 • Pengumpulan yang sah
 • Had tujuan atau penggunaan minimum
 • Kualiti dan integriti data

 • Jenis - jenis persetujuan
 • Persetujuan – Apabila diperlukan
 • Persetujuan harus sah
 • Bagaimana persetujuan dapat diberikan
 • Persetujuan – Boleh direkodkan dan dipelihara

 • Hak Subjek Data
 • Memberi maklum balas terhadap permintaan hak Subjek Data

 • Penyimpanan data
 • Penyimpanan data di dalam storan
 • Pelupusan data – Apa yang perlu anda pertimbangkan?
 • Bagaimana untuk melupus data peribadi dengan selamat
 • Amalan baik dalam pelupusan data

 • Apa itu pencerobohan data?
 • Mengenal pasti pencerobohan data
 • Perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
 • Apa yang harus dilakukan sekiranya berlaku pencerobohan dan bila perlu melaporkannya?

 • Perkongsian data peribadi
 • Mendedahkan data peribadi kepada pihak ketiga
 • Perkongsian data peribadi merentas sempadan
 • Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan bagi kita?

 • Data peribadi sebagai hak individu berbanding dengan "emas baru" perniagaan
 • Apakah aktiviti pemasaran langsung?
 • Menggunakan data peribadi dengan bertanggungjawab - Prinsip Am
 • Menggunakan data peribadi daripada pihak ketiga

1 hrs 0 mins

EN / BM

Organisation Wide

Certificate of Completion

Online Training and Assessment

100% Online

RM150.00